Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Edustajisto

Julia Perälä
Opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja / Liiketalous
Puhelin 050 577 7007

Enni Niskanen
Opiskelijakunnan edustajiston varapuheenjohtaja / Terveysala
Puhelin 044 210 0995

Patrik Kajan
Edustajiston jäsen / Liiketalous

Tiina Laitinen
Edustajiston jäsen / Tekniikka

Väre Vähämäki
Edustajiston jäsen / Terveysala

Anna-Kaisa Savinainen
Edustajiston jäsen / Terveysala

Siina Buri
Edustajiston jäsen / Tekniikka

Kia Kylmänen
Edustajiston jäsen / Matkailu- ja ravitsemisala

Fred Ollikainen
Edustajiston jäsen / Terveysala

Kalle Kauppinen
Edustajiston jäsen / Liiketalous

Karri Seppänen
Edustajiston jäsen / Tekniikka

Essi Lappalainen
Edustajiston jäsen / Liiketalous