Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi

Vertaistuutorit tutustuttavat uudet opiskelijat Savoniaan ja oman koulutusohjelmansa toimintatapoihin pääsykokeista alkaen. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään omat ryhmätuutorit, jotka toimivat ryhmänsä tukena ensimmäisen lukuvuoden ajan. Tuutorit ovat vastassa ensimmäisinä koulupäivinä, auttavat ryhmäläisiä pääsemään kiinni opiskeluarkeen omia kokemuksiaan jakamalla ja kohottavat ryhmähenkeä järjestämällä sosiaalisia aktiviteetteja koulun ohelle.

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Savoniassa vertaistuutoroinnin toteuttaa yhteistyösopimuksella opiskelijakunta SAVOTTA. Tuutoroinnin tavoitteena on tukea aloittavia opiskelijoita opinnoissa ja lisätä yhteisöllisyyttä kampuksilla. Tuutorit tutustuttavat uudet opiskelijat kädestä pitäen opiskeluun, opiskelukaupunkiin, opiskelijaelämään ja opiskelutovereihin ja pyrkivät siten tekemään asettumisen uuteen elämäntilanteeseen mahdollisimman helpoksi. Vertaistuutorit ovat yleensä itse saman koulutusohjelman opiskelijoita, joten heiltä saa arvokasta tietoa opinnoista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Tuutorina toimiminen on koko lukuvuoden kestävä projekti. Aktiivisinta tuutorointi on tietysti uusien opiskelijoiden saapuessa ensimmäisen opiskelukuukauden aikana, mutta tuutorointi jatkuu tämän jälkeen erilaisten tapaamisten ja tapahtumien muodossa koko lukuvuoden.

Tuutoritoiminta alkaa jo toimintakautta edeltävänä keväänä tuutorirekrytoinnin merkeissä. Tuutorirekrytoinnista vastaa yksikön tuutorivastaava ja opinto-ohjaaja. Maalis-huhtikuussa järjestettävä Savonian tuutorikoulutus ja koulutusalan omat koulutukset antavat tuutorille hyvät valmiudet toimia tehtävässään.

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” sanonta pätee myös tuutoritoimintaan. Opinto-ohjaajan ja opettajatuutoreiden kanssa tehty tuutoritoiminnan vuosikello antaa selkeät suuntaviivat koko lukuvuoden kestävälle tuutoritoiminnalle. Myös aktiivinen yhteydenpito ohjaushenkilöstön kanssa on hyvän tuutoritoiminnan edellytys.

Tuutorin toimikauden loppuessa palautetaan tuutoriraportti päiväkirjan kera Moodleen. Opinto-ohjaaja käy raportit läpi yksikön tuutorivastaavan kanssa ja kirjaa opintopisteet opintorekisteriin.

Tuutoreille järjestetään lukuvuoden aikana kaksi virkistyspäivää. Lokakuussa käydään Hirvijärven leirikeskuksella purkamassa alkusyksyn tuutoritoiminnan fiilikset keskustelutuokioiden merkeissä, joiden jälkeen rentoudutaan saunoen ja makkaraa laavulla paistaen. Huhtikuussa käydään vielä koko porukalla keilaamassa ja samalla saadaan viimeiset palautteet kevään tuutoritoiminnasta.

VERTAISTUUTORIN TEHTÄVÄT

  • yhteistyö ammattikorkeakoulun ja oman tutkinto-ohjelman ohjauksen toimijoiden kanssa
  • uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yksikköön, koulutusohjelmaan ja ammattikorkeakoulukulttuuriin
  • uusien opiskelijoiden perehdyttäminen opiskelukäytäntöihin ja käytössä oleviin oppimisympäristöihin
  • uusien opiskelijoiden ohjaaminen opintojen alkuun
  • uusien opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta
  • uusien opiskelijoiden ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ja hyvinvoinnin edistäminen
  • osallistuminen yksikön esittelyyn
  • osallistuminen ammattikorkeakouluyhteisön tapahtumien järjestelyihin ja markkinointiin
  • osallistuminen tuutorikoulutuksiin sekä yksikön tuutoritapaamisiin