Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Opintopisteet tuutoritoiminnasta

Savonia-ammattikorkeakoulussa myönnetään opiskelijalle opintopisteitä aktiivisesta opiskelijatoiminnasta. Tutkintosäännön mukaan opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa opintopisteitä opiskelijatuutoritoiminnasta ja opiskelijajärjestötoiminnasta.

Tuutorivalintojen jälkeen tuutori ilmoittautuu Pepissä tuutoritoiminnan opintojaksolle. Samalla tuutori pääsee kirjautumaan Tuutori Moodleen, josta löytyy tuutorikoulutusten ohjelmat ja materiaalit. Lisäksi tuutori pystyy palauttamaan Moodleen korvaavat tehtävät, jos hän on ollut poissa koulutuksista. Uusien tuutoreiden pitää suorittaa koulutus hyväksytysti, jotta hän voi toimia tuutorina seuraavana lukuvuonna.

Opintojaksot ovat seuraavat:

Opiskelijatuutorointi ja yhteisövaikuttaminen 1 (3 op), ensimmäisen toimintakauden tuutoreille

Opiskelijatuutorointi ja yhteisövaikuttaminen 2 (2 op), jatkaville tuutoreille

Opiskelijatuutorointi ja yhteisövaikuttaminen 3 (3 op), tuutorivastaaville

Tuutorikauden aikana tuutori täyttää Moodlessa tuutoriraporttia mihin kirjataan tuutoritoimintaan liittyvät tehtävät ja reflektoidaan omaa tuutoritoimintaan. Lukuvuoden päättyessä ja suoritetusta opintojaksosta tuutori saa kaksi – kolme opintopistettä (2-3 op).