Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Hae tuutoriksi

Miksi tuutoriksi?

Tuutorina toimiminen on opiskelijaelämän antoisinta aikaa. Tässä muutama hyvä syy lähteä tuutoriksi

  • tutustun uusiin ihmisiin
  • saan iloa ja onnistumisen tunteita toisten opiskelijoiden auttamisesta
  • pääsen kehittämään omia sosiaalisia taitoja
  • opin suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumia
  • saan opintopisteitä ja tuutoritodistuksen

TUUTORIREKRYKUULUTUS

Haetaan lukuvuodelle 2021 – 2022 tuutoreita, jotka toimivat koko lukuvuoden ajan vertaisohjaajina syksyllä 2021 sekä tammikuussa 2022 aloittaville uusille opiskelijoille.

Miten haetaan tuutoriksi?

Hakuaika tuutoriksi on 11.1. – 9.2.2021. Tuutoriksi haetaan sähköisesti yksiköittäin erillisellä hakulomakkeella. Yksikön tuutorivastaavat hoitavat linkin jakamisen, minkä kautta tuutorihakemus tehdään, joten seuraa ilmoittelua!

Miten tuutorivalinta tehdään?

Tuutorivastaava perehtyy hakemuksiin yhdessä kokemustuutoreiden ja opinto-ohjaajien kanssa ja tekevät valinnan tulevan kauden tuutoreista. Valinnassa painotetaan erityisesti opiskelijan asennetta tuutoritoimintaa kohtaan. Muita kriteereitä ovat hyvä koulumenestys, oma-aloitteisuus, sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus.

Tuutorin vastuut ja velvollisuudet

Tuutorointi on hauskaa ja antaa paljon uusia kokemuksia. Älä kuitenkaan hakeudu tuutoriksi liian kevyin perustein – tuutorilla on myös vastuunsa. Tuutorikausi kestää koko lukuvuoden. Tuutorin täytyy osallistua pakollisiin koulutuksiin ja olla aktiivinen myös vapaa-ajallaan. Tuutorin tulee myös hoitaa sopimuksessa määrätyt tehtävät ja olla luotettava ohjaaja uusille opiskelijoille. Asiallisen ohjauksen saaminen opintojen alussa on erittäin tärkeää.