Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Hae tuutoriksi

Tuutorit rakentavat hyvinvoivaa korkeakouluyhteisöä -sujuvan opiskelun ja opiskeluilon puolesta.

Miksi tuutoriksi?

Tuutoritoiminnassa pääset tapaamaan uusia ihmisiälivenä ja verkkovälitteisesti, teenaamaan tiedotus-ja viestintätaitojasi, auttamaan uusia opiskelijoita sekä järjestämään tapahtumia kanssaopiskelijoille. Sen lisäksi, että toimit vertaisohjaajana uusien opiskelijoiden ensimmäisen vuoden kiemuroissa, pääset työskentelemään kaikista tuutoreista muodostuvaan tukea antavaan yhteisöön. Tule rakentamaan yhteisöllisyyttätuutorityölläsi ja auttamaan uudet opiskelijat sujuvaan opintojen alkuun!

TUUTORIREKRYKUULUTUS

Haemme tuutoreita jälleen keväällä 2024 lukuvuodelle 2024 – 2025. Palataan silloin asiaan.

Miten haetaan tuutoriksi?

Hakuaika tuutoriksi ilmoitetaan haun alettua. Tuutoriksi haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, jonka saat s-postiisi yksikkösi tuutorivastaavalta. Seuraa tiedotusta!

Miten tuutorivalinta tehdään?

Kunkin alan opiskelijayhdistyksen tuutorivastaava ja opinto-ohjaaja tekevät valinnan. Valinnassa painotetaan erityisesti opiskelijan asennetta tuutoritoimintaa kohtaan. Muita kriteereitä ovat hyvä opintomenestys, oma-aloitteisuus, sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus.

Tuutorin vastuut ja velvollisuudet

Tuutorointi on hauskaa ja antaa paljon uusia kokemuksia. Älä kuitenkaan hakeudu tuutoriksi liian kevyin perustein – tuutorilla on myös vastuunsa. Tuutorikausi kestää koko lukuvuoden. Tuutorin täytyy osallistua pakollisiin koulutuksiin ja olla aktiivinen myös vapaa-ajallaan. Tuutorin tulee myös hoitaa sopimuksessa määrätyt tehtävät ja olla luotettava ohjaaja uusille opiskelijoille. Asiallisen ohjauksen saaminen opintojen alussa on erittäin tärkeää.

 

Lisätietoja tuutoroinnista löydät Savonian Repun opiskelijatuutorointi-sivulta.