Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Ajankohtaista

Sykettä Savilahdella -hanke aktivoi opiskelijoita liikkumaan Kuopiossa

Julkaistu: 25.3.2013 klo 13:50 | Julkaisija: Juha Asikainen (Toiminnanjohtaja)

Sykettä Savilahdella on Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
(ISYY) ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) yhteishanke,
jonka tavoitteena on luoda liikuntapalvelukonsepti Itä-Suomen yliopiston ja
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Hanke
toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) helmikuussa 2013 Kuopion
korkeakoululiikunnalle myöntämän terveyttä edistävän liikunnan kehittämistuen
avulla. Hankeavustus on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Sykettä Savilahdella -hanke koskettaa Kuopiossa noin 8 900
korkeakouluopiskelijaa sekä 1 900 korkeakoulujen henkilökunnan jäsentä.
Hankkeen myötä korkeakoululiikunta tekee yhteistyötä myös Kuopion kaupungin
sekä paikallisten liikuntayrittäjien ja -seurojen kanssa. Tarkoituksena on
tuoda jo olemassa olevia palveluita näkyvämmiksi ja lähemmäs opiskelijoita.