Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Hyvinvointipalvelut

HYVINVOINTI ON KOKONAISUUS, JOHON VAIKUTTAVAT MONET TEKIJÄT

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat opiskelijakunnalle tärkeitä asioita. SAVOTTA valvoo ja edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja opintososiaalisiin etuuksiin liittyviä asioita. Kokonaisvaltainen hyvinvointi opinnoissa on terveyttä, voimavaroja ja hyviä opiskelutaitoja, ja siihen vaikuttavat monet tekijät opetusjärjestelyistä ja opiskeluympäristöstä omiin valintoihisi ja harrastuksiisi.  Opiskelijakunta valvoo lisäksi esteettömyyden, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja eettisten periaatteiden toteutumista Savoniassa opiskelijan näkökulmasta. Tavoitteena on aktiivinen, sosiaalinen ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö – Great Place to Learn!

SAVOTTAn tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia siitä, että sinulla on Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskellessasi mahdollisimman hyvät edellytykset voida hyvin ja edetä opinnoissasi. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia ja kokeiluja arjen ahertamisen ohessa hyvinvointisi edistämiseksi. SYKETTÄ-liikuntapalvelujemme kokonaisuudesta löydät erilaista liikunnallista tarjontaa, hengailuillat antavat hengähdyshetkiä keskiviikkoisin ja yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa tuotamme Suotuisa-hankkeessa erilaisia hyvän mielen ja yhdessä olon hetkiä.

Hyvällä mielellä ja yhdessä rakentuu myös meidän kaikkien yhteinen yhteisö, jossa yhteisöllisiä hetkiä vietetään kampuksen kohtaamispaikoilla vaikka kahvikupposen ja lautapelien äärellä. On hyvä muistaa, että opiskelijaelämä on paljon muutakin, kuin opiskelua. Kun kokonaisuus on tasapainossa, niin opinnot etenevät ja myös muulle elämälle jää sopivasti aikaa.

Opiskelijakunta toimii yhteistyössä Savonian hyvinvointitoimijoiden, opiskelijapalvelujen ja kuraattoreiden kanssa. Lisäksi opiskelijakunnan edustajia on mukana YTHS:n terveystyöryhmässä ja muissa toimielimissä.

Opiskelijakunnalla on omat häirintäyhdyshenkilöt, jotka tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kokeneet häirintää tai haluavat puhua itseensä tai muihin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä. Tavoitat häirintäyhdyshenkilöt myös sähköpostilla.

Opiskelijakunta huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista ja edunvalvonnasta koko Savonian laajuisesti ja varmistaa opiskelijoiden äänen kuulumisen Savoniassa, sen erilaisissa kehittämisryhmissä sekä kampuskaupungeissa.