Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vinkkejä opiskelijayhdistystoimintaan

 

JÄRJESTÖTOIMINNAN KIRJALLISUUTTA JA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Tälle sivustolle kootaan Savonia-ammattikorkeakoulussa toimivien opiskelijayhdistysten toimintaan liittyvää taustatietoa ja linkkejä tueksi yhdistyksen arjessa ja opiskelijajärjestötoiminnan osaamisportfolion koostamisessa. Jos tarvitset apua opiskelijayhdistyksesi arkisiin kysymyksiin, niin ota yhteyttä SAVOTTAn toimistolle Juhaan tai Jariin. Alla olevista materiaaleista voi myös löytyä ratkaisu moniin arjen kysymyksiin.

 

 

Lukemista suoraan kampuskirjastosta tai E-aineistoista:

Yhdistystoiminnan käsikirja, E-kirja, Loimu, Kari, Alma Talent 2013

Yhdistysoikeus, E-kirja, Halila, Heikki, Tarasti, Lauri, Talentum 2011

Toiminnan suunnittelu ja hallinto yhdistyksissä, E-kirja, Hämäläinen, Jukka ym., Kauppakamari 2018

Yhdistysjohtamisen opas: yhdistys ei ole yritys, JCI 2016

Kehittyvä kirjanpitotaito, Tomperi, Soile, kirjoittaja, 1942- ; Edita 2023

Yhdistys ja säätiö: oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto, useita kirjoittajia, Tietosanoma 2022

Kansalaiset, toimikaa!: kansalaistoiminta 2020-luvulla, Tapio, Mari ym., Kansalaisfoorumi 2022

Hyödyllisiä linkkejä:

Finlex, Yhdistyslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

Yhdistysrekisteri: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Verohallinnon ohjeita yhdistyksille: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/yhdistys-ja-saatio/

Opintokeskus Sivis, Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa: https://www.kokouskaytannot.fi/

AYY:n yhdistysopas: https://yhdistysopas.ayy.fi/

HYY:n järjestöwiki: https://wiki.hyy.fi/index.php/Etusivu

Opiskelijakunnan Code of Conduct

Linkkejä Savonian Reppuun:

Opiskelijajärjestötoiminnan opinnollistaminen

Yhteisölliset pelisäännöt Savoniassa

Tärkeää tutustua:

Opiskelijayhdistyksesi säännöt ja mahdolliset ohjesäännöt tai muut toimintaohjeet. Perehdy esimerkiksi hallituksen ja sen jäsenten tehtäviin. On tärkeää hahmottaa myös, mistä asioista hallitus päättää ja mitkä asiat yhdistyksessä vaativat yhdistyksen kokouksen järjestämisen.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat vuositasolla yhdistyksen toiminnan keskeisimmät ohjausvälineet.

Theseuksesta löytyy monia yhdistystoimintaan liittyviä opinnäytetöitä. Niitäkin kannattaa katsella 🙂