Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vaaliasiakirjat

Edustajistovaalien 2020 vaaliasiakirjat

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaleja säätelevät tarkemmin opiskelijakunnan säännöt ja ohjesäännöt sekä keskusvaalilautakunnan lomakkeet ehdolle asettumisesta ja vaaliliiton muodostamisesta.

Vaaliohjesääntö

Tarkemmat ohjeet edustajistovaalin toimittamisesta annetaan vaaliohjesäännössä. Ohjesäännön mukaisesti keskusvaalilautakunta on päättänyt järjestää vaalin sähköisenä.

Ehdolle asettuminen

Edustajistovaalissa vuodelle 2020 asetutaan ehdolle tällä lomakkeella: ehdolle asettuminen

Vaaliliiton perustaminen

Vaaliliitto perustetaan tällä lomakkeella: vaaliliiton perustaminen

 

LOMAKKEIDEN TÄYTTÖ- JA PALAUTUSOHJEET