Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vaalit

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaali toimikaudelle 2021 on toimitettu

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2020 valittiin opiskelijakunnan edustajisto toimikaudeksi 1.1.-31.12.2021. Vaaleissa valittiin yhteensä 12 edustajiston jäsentä sekä 12 varajäsentä. Vaalit toimitettiin opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päätöksellä sähköisesti. Äänioikeutettuja vaalissa oli 5038 ja vaalissa annettiin 610 ääntä. Äänestysprosentti vaalissa oli 12,1.

 

Kuvaa klikkaamalla pääset tuloksiin.