Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vaalit

Vaalikuulutus 2019 – Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit toimikaudelle 2020

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2019 valitaan opiskelijakunnan edustajisto toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2020. Vaaleissa valitaan yhteensä 12 edustajiston jäsentä sekä 12 varajäsentä. Vaalit toimitetaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päätöksellä seuraavasti:

 

Ehdolleasettumisaika: 9.9.-13.10.2019

Ehdokaslistojen julkaisu: 21.10.2019

Vaalipäivät: 28.10.-6.11.2019

Varsinainen vaalipäivä: 6.11.2019

 

Äänestäminen

Äänestys järjestetään sähköisesti ja äänestyskelpoisia ovat kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 27.10.2019 maksaneet varsinaiset jäsenet. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti Savonia-ammattikorkeakoulun sähköpostiin äänestyksen alkaessa saapuvan henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta. Äänestyslinkki toimitetaan vain opiskelijakunnan jäseneksi liittyneille Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

 

Ehdolle asettuminen

Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 11.10. maksaneet opiskelijat. Ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä virallinen ehdokaslomake ja toimittamalla se skannattuna osoitteeseen vaalit@opiskelijakuntasavotta.fi.

 

Vaaliliiton muodostaminen

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan kaksitoista (12) jäsentä. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliitto muodostetaan täyttämällä perustamisilmoitus, jossa on ilmoitettava kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi tai tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla opiskelijakunnan arvojen vastainen. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä vaaliliitto nimeämään itsensä uudelleen tai hylätä tunnus.

 

Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Mikäli ehdokas ei ole ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, hänen katsotaan olevan yksin omassa liitossaan eli niin sanotusti sitoutumaton. Ehdokasluettelo julkaistaan opiskelijakunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä julisteina kampusten virallisilla ilmoitustauluilla. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on toimitettava keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@opiskelijakuntasavotta.fi viiden (5) päivän kuluessa sen julkaisemisesta.

 

Tarkemmin vaaleja säätelevät Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt ja vaaliohjesääntö löytyvät opiskelijakunnan verkkosivuilta. Myös vaaliasiakirjat ovat saatavilla opiskelijakunnan verkkosivuilta www.opiskelijakuntasavotta.fi.

 

Kaikista poikkeuksista tähän vaalikuulutukseen liittyen tiedottaa opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta opiskelijakunnan verkkosivujen kautta.

 

Kuopiossa 7.9.2019

 

Miika Hiltunen, Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Juha Asikainen, Keskusvaalilautakunnan sihteeri