Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vaalit

Edustajistovaalit

Opiskelijakunnan jäsen!

Asetu ehdolle Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistoon vuodelle 2022.

Vaalikuulutus 2021 – Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaali toimikaudelle 2022

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2021 valitaan opiskelijakunnan edustajisto toimikaudeksi 1.1.-31.12.2022. Vaaleissa valitaan yhteensä 12 edustajiston jäsentä sekä enintään 12 varajäsentä. Vaalit toimitetaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päätöksellä seuraavasti:

Ehdolle asettumisaika: 27.9.-10.10.2021

Ehdokaslistojen julkaisu: 11.10.2021

Ennakkoäänestys: 25.10.-2.11.2021

Varsinainen vaalipäivä: 3.11.2021  

Tulosten julkistaminen: 4.11.2021                           

Äänestäminen

Äänestys järjestetään sähköisesti ja äänioikeutettuja ovat kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 24.10.2021 maksaneet varsinaiset jäsenet. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti Savonia-ammattikorkeakoulun sähköpostiin äänestyksen alkaessa saapuvan henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta. Äänestyslinkki toimitetaan vain opiskelijakunnan jäseneksi liittyneille Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Ehdolle asettuminen

Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 10.10.2021 maksaneet opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet. Ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä virallinen ehdokaslomake. Ehdolle asettuminen päättyy 10.10. klo 18. Lisätietoja saa osoitteesta vaalit@opiskelijakuntasavotta.fi.

Vaaliliiton muodostaminen

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan kaksitoista (12) henkilöä. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliitto muodostetaan täyttämällä perustamisilmoituslomake, jossa on ilmoitettava kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi tai tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla opiskelijakunnan arvojen vastainen. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä vaaliliitto nimeämään itsensä uudelleen tai hylätä tunnus.

Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Mikäli ehdokas ei ole ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, hänen katsotaan olevan yksin omassa liitossaan eli niin sanotusti sitoutumaton. Ehdokasluettelo julkaistaan opiskelijakunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä julisteina kampusten virallisilla ilmoitustauluilla. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on toimitettava keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@opiskelijakuntasavotta.fi viiden (5) päivän kuluessa sen julkaisemisesta.

Tarkemmin vaaleja sääntelevät Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt ja vaaliohjesääntö löytyvät opiskelijakunnan verkkosivuilta. Myös vaaliasiakirjat ovat saatavilla opiskelijakunnan verkkosivuilta www.opiskelijakuntasavotta.fi.

Kaikista poikkeuksista tähän vaalikuulutukseen liittyen tiedottaa opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta opiskelijakunnan verkkosivujen kautta.

Kuopiossa 27.9.2021

 

Kiia Kortelainen, Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Sähköposti vaalit(ät)opiskelijakuntasavotta.fi

Juha Asikainen, Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Sähköposti toiminnanjohtaja(ät)opiskelijakuntasavotta.fi

Puhelin 044 785 5058