Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vaalit

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaali toimikaudelle 2020

 

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaali vuodelle 2020 on toimitettu. Vaalissa annettiin 544 ääntä. Vaalin äänestysprosentti on 11.

Vaalintulos:

Vaalin tarkemmat tulokset tästä.

Lisätietoa vaaleista

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2019 valitaan opiskelijakunnan edustajisto toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2020. Vaaleissa valitaan edustajistoon 12 jäsentä sekä enintään 12 varajäsentä. Vaalit toimitetaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päätöksellä seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Ehdolleasettumisaika: 9.9.-13.10.2019
 • Ehdokaslistojen julkaisu: 21.10.2019
 • Vaalipäivät: 28.10.-6.11.2019
 • Varsinainen vaalipäivä: 6.11.2019

Edustajistovaaleissa ehdolle ovat voineet asettua kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 11.10. maksaneet opiskelijat. Ehdolle asettuneet ovat muodostaneet vaaliliittoja. Ehdokkaiden ja vaaliliittojen tarkempi esittely löytyy alta. Tarkemmin vaaleja säätelevät Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt ja vaaliohjesääntö.

Äänestäminen vaaleissa

Äänestys järjestetään sähköisesti ja äänestyskelpoisia ovat kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 27.10.2019 maksaneet varsinaiset jäsenet. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti Savonia-ammattikorkeakoulun sähköpostiin äänestyksen alkaessa saapuvan henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta. Äänestyslinkki toimitetaan vain opiskelijakunnan jäseneksi liittyneille Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Voit antaa äänesi vaalissa vain kerran. Äänestys tapahtuu valitsemalla äänestyskyselyssä listoittain luetelluista ehdokkaista se, jolle haluat antaa äänesi ja tallentamalla äänesi painamalla LÄHETÄ-painiketta. Tämän jälkeen äänesi on rekisteröity, etkä voi enää palata äänestykseen. Äänestys tapahtuu anonyymisti, eikä tietojasi yhdistetä antamaasi ääneen.

Äänestysaikaa on 6.11.2019 kello 23:59 saakka.

Ehdokaslistat

Ehdolle asettuneet ovat muodostaneet vaaliliittoja. Tässä vaaliliittojen esittelyt ja ehdokkaat vaaliliitoittain:

Vaaliliitto Keskeiset:

Kuva suurempana: Vaaliliitto Keskeiset

ESITTELY:

Vaaliliitto Keskeiset on Kuopion keskustaopiskelijoiden vaaliliitto. Olemme joukko ehdokkaita eri aloilta, joille on tärkeää kaikkien opiskelijoiden yhdenvertainen asema. Meitä yhdistää asiat, ajatukse ja tavoitteet, jotka marmasti ovat tärkeitä kaikille opiskelijoille. Erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskeluympäristöt on oltava kunnossa opintojen etenemisen kannalta. Tutustu siis meihiin sekä tavoitteisiimme ja muista äänestää.

 • Enemmän pysäköintipaikkoja opiskelijoille, niin autoille, kuin kaksipyöräisillekin
 • Hyvät joukkoliikenneyhteydet kampuksille
 • Opiskelun monimuotoistumisen lisääminen ja enemmän mahdollisuuksia opiskella etänä
 • Kampuksien tasa-arvoistuminen ruuan hinnassa ja laadussa
 • Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja matalan kynnyksen toiminnan lisääminen. Palveluiden löytämisen helpottaminen
 • Monipuolisia tilaratkaisuja huomioiden erilaiset työskentelymuodot ja ergonomisuus
 • Opiskelijakunnan viestinnän lisääminen ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen
 • Kestävän kehityksen edistäminen, sähköisten materiaalien hyödyntäminen ja opiskelijaruokailun eettisyys

Vaaliliitto Vanhat Tekijät:

Kuva suurempana: Vanhat Tekijät

ESITTELY:

Vanhat Tekijät – vaaliliitto on koottu tuutorivetoisesti. Mukana on myös muuten aktiivisia ja vaikuttamisesta kiinnostuneita opiskelijakunnan jäseniä. Listan ehdokkailla on monipuolisesti kokemusta toiminnasta ja vaikuttamisesta opiskelijakentällä. Mukana on nykyisiä ja entisiä tuutoreita, tuutorivastaavia niin opiskelijayhdistyksistä kuin opiskelijakunnastakin, opiskelijakunnan ja –yhdistysten hallituksen jäseniä sekä opiskelijakunnan edustajiston jäseniä. Ehdokkaita listalla on usealta eri koulutusalalta: mukana on liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoita.

Vaaliliiton tavoitteena on saada opiskelijakunnan edustajistoon mahdollisimman laaja-alainen edustus eri koulutusaloilta. Tämä lisää edustajiston vaikuttavuutta ja näkökulmia päätöksenteossa, sekä on tärkeää nyt kampusten yhdistymisen aikana. Vaaliliiton tavoitteena on myös tuoda edustajiston toiminta lähemmäksi opiskelijoita, sekä lisätä edustajiston toiminnan tunnettuutta ja kiinnostavuutta opiskelijakunnan jäsenten keskuudessa.

 

Vaaliliitto Teko:

Kuva suurempana: Vaaliliitto Teko

ESITTELY:

Vaaliliitto TEKO on poikkitieteellinen vaaliliitto, joka on sitoutumaton kaikesta puoluepolitiikasta tai muusta opiskelijavaikuttamisesta. Tärkeimmät tavoitteemme vuonna 2019-2020 on saada Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminta entistä läpinäkyvämmäksi ja opiskelijaläheisemmäksi. Muita tavoitteitamme tulevalle edustajistokaudelle ovat kampuksien esteettömyyden lisääminen, sekä opetustilojen tietoteknisen ympäristön kehittäminen.

Lisäksi Opistotien kampuksen opiskelijoiden siirtyminen Microkadulle tulee tapahtumaan seuraavan edustajistokauden aikana. Haluamme olla omalta osaltamme helpottamassa tätä prosessia, sekä pitämässä huolta siitä että näiden opiskelijoiden ääntä kuunnellaan heitä koskevissa päätöksissä.

Muista käyttää ääntäsi edustajistovaaleissa, se on TEKO tulevaisuuden puolesta!

 


Vaalikuulutus 2019 – Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaali toimikaudelle 2020

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2019 valitaan opiskelijakunnan edustajisto toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2020. Vaaleissa valitaan yhteensä 12 edustajiston jäsentä sekä enintään 12 varajäsentä. Vaalit toimitetaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päätöksellä seuraavasti:

 

Ehdolleasettumisaika: 9.9.-13.10.2019

Ehdokaslistojen julkaisu: 21.10.2019

Vaalipäivät: 28.10.-6.11.2019

Varsinainen vaalipäivä: 6.11.2019

 

Äänestäminen

Äänestys järjestetään sähköisesti ja äänestyskelpoisia ovat kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 27.10.2019 maksaneet varsinaiset jäsenet. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti Savonia-ammattikorkeakoulun sähköpostiin äänestyksen alkaessa saapuvan henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta. Äänestyslinkki toimitetaan vain opiskelijakunnan jäseneksi liittyneille Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

 

Ehdolle asettuminen

Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 11.10. maksaneet opiskelijat. Ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä virallinen ehdokaslomake ja toimittamalla se skannattuna osoitteeseen vaalit@opiskelijakuntasavotta.fi.

 

Vaaliliiton muodostaminen

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan kaksitoista (12) jäsentä. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliitto muodostetaan täyttämällä perustamisilmoitus, jossa on ilmoitettava kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi tai tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla opiskelijakunnan arvojen vastainen. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä vaaliliitto nimeämään itsensä uudelleen tai hylätä tunnus.

 

Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Mikäli ehdokas ei ole ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, hänen katsotaan olevan yksin omassa liitossaan eli niin sanotusti sitoutumaton. Ehdokasluettelo julkaistaan opiskelijakunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä julisteina kampusten virallisilla ilmoitustauluilla. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on toimitettava keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@opiskelijakuntasavotta.fi viiden (5) päivän kuluessa sen julkaisemisesta.

 

Tarkemmin vaaleja säätelevät Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt ja vaaliohjesääntö löytyvät opiskelijakunnan verkkosivuilta. Myös vaaliasiakirjat ovat saatavilla opiskelijakunnan verkkosivuilta www.opiskelijakuntasavotta.fi.

 

Kaikista poikkeuksista tähän vaalikuulutukseen liittyen tiedottaa opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta opiskelijakunnan verkkosivujen kautta.

 

Kuopiossa 7.9.2019

 

Miika Hiltunen, Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Juha Asikainen, Keskusvaalilautakunnan sihteeri