Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Vaalikuulutus

Vaalikuulutus – Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaali toimikaudelle 2023

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2022 valitaan opiskelijakunnan edustajisto toimikaudeksi 1.1.-31.12.2023. Vaaleissa valitaan yhteensä 12 edustajiston jäsentä sekä enintään 12 varajäsentä. Lue lisää edustajiston tehtävistä täältä.

Vaalit toimitetaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päätöksellä seuraavasti:

Ehdolle asettumisaika: 26.9.-09.10.2022

Ehdokaslistojen julkaisu: 13.10.2022

Ennakkoäänestys: 24.10.-1.11.2022

Varsinainen vaalipäivä: 2.11.2022

Tulosten julkistaminen: 3.11.2022

Ehdolle asettuminen

Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksun viimeistään 09.10.2022 maksaneet opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet. Asetu ehdolle tästä: ehdolleasettumisilmoitus.

Vaaliliiton muodostaminen

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan kaksitoista (12) henkilöä. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliitto muodostetaan täyttämällä perustamisilmoitus, jossa on ilmoitettava kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot.

Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Mikäli ehdokas ei ole ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, hänen katsotaan olevan sitoutumaton ehdokas.

Tarkemmin vaaleja sääntelevät Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt ja vaaliohjesääntö löytyvät opiskelijakunnan verkkosivuilta.

Vaalin suorittaminen

Edustajistovaali suoritetaan sähköisesti. Äänestyslinkki toimitetaan Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijasähköposteihin opiskelijakunnan jäsenmaksun maksaneille opiskelijoille ennakkoäänestyksen aloituspäivänä 24.10.2022. Äänestyslinkin löydät sähköpostistasi otsikolla ”Edustajistovaali 2022 äänestys on alkanut – Representative Council election 2022 has started”. Äänestysaikaa on varsinaiseen vaalipäivään 2.11.2022 klo 23:59 asti.

Jos et ole saanut äänestyslinkki, niin pyydäthän tarkastamaan, että opiskelijakunnalla on sähköpostiosoitteesi.

Jos jokin ehdolle asettumisessa askarruttaa, ota yhteyttä:

Annika Väänänen, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, vaalit@opiskelijakuntasavotta.fi

Juha Asikainen, toiminnanjohtaja, juha.asikainen@savonia.fi