Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Tietosuoja

GDPR on lyhenne  EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Tietosuoja-asetus on tullut voimaan jo 24.5.2016 ja siitä tuli velvoittava 25.5.2018. Savonia-ammattikorkeakoulun  opiskelijakunta on huolehtinut ja huolehtii jatkossakin jäsentensä yksityisyyden suojaamisesta niin tietosuoja-asetuksen, kuin suomalaisen lainsäädännönkin mukaisesti. Jäsenten tietoja käsitellään aina huolellisesti ja tiedot säilytetään lukituissa tiloissa. Kaikki voivat olla nyt ja jatkossakin varmoja, että tiedot ovat turvassa ja että noudatamme kaikkia tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimuksia.

Opiskelijakunnan oikeus käsitellä jäsentensä henkilötietoja perustuu opiskelijakunnan lakisääteisiin (Ammattikorkeakoululaki 2014/932 § 41) velvoitteisiin opiskelijakunnan jäseniä kohtaan sekä Yhdistyslakiin (503/1989, 11 §), että Henkilötietolakiin (523/1999, 8§). Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu jäsenen/rekisteröidyn antamaan suostumukseen (Tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta a). Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että jäsenet/rekisteröidyt tietävät varmuudella, mihin antavat tai ovat antamatta suostumuksensa.

Tietosuoja-asetuksen myötä opiskelijakunta on tehnyt aikaisempaa rekisteriselostetta laajemman tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan tarkemmin, miten, missä ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään. Jäsenellä/rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa opiskelijakunnalta, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi myös halutessaan vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, oikaisua tai poistoa opiskelijakunnalta. Tietosuojaan liittyvien pyyntöjen käsittelyaika on yksi kuukausi (1 kk) lomakkeen vastaanotto- tai saapumispäivästä.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: toimisto[ät]opiskelijakuntasavotta.fi

Löydät tarkempaa tietoa uudesta tietosuoja-asetuksesta Suomessa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Tietosuojaseloste(et):

Edustajistovaalien ehdokasrekisteri

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Vuoden opettajan valinnan tietosuojaseloste

Tietopyyntölomakkeet:

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietojen käsittelyn rajaaminen ja vastustaminen

Henkilötietojen oikaisu ja poisto

Verkkokaupan toimitusehdot:

Verkkokaupan toimitusehdot