Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Tietosuoja

Savonia-ammattikorkeakoulun  opiskelijakunta on huolehtinut ja huolehtii jatkossakin jäsentensä yksityisyyden suojaamisesta niin tietosuoja-asetuksen, kuin suomalaisen lainsäädännönkin mukaisesti. Jäsenten tietoja käsitellään ja säilytetään aina huolellisesti. Tiedot ovat turvassa ja noudatamme tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimuksia.

Opiskelijakunnan oikeus käsitellä jäsentensä henkilötietoja perustuu opiskelijakunnan lakisääteisiin (Ammattikorkeakoululaki 2014/932 § 41) velvoitteisiin opiskelijakunnan jäseniä kohtaan sekä Yhdistyslakiin (503/1989, 11 §), että Henkilötietolakiin (523/1999, 8§). Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu jäsenen/rekisteröidyn antamaan suostumukseen (Tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta a). Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että jäsenet/rekisteröidyt tietävät varmuudella, mihin antavat tai ovat antamatta suostumuksensa.

GDPR on lyhenne  EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Tietosuoja-asetus on tullut voimaan jo 24.5.2016 ja siitä tuli velvoittava 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen myötä opiskelijakunta on tehnyt aikaisempaa rekisteriselostetta laajemman tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan tarkemmin, miten, missä ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään. Jäsenellä/rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa opiskelijakunnalta, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi myös halutessaan vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, oikaisua tai poistoa opiskelijakunnalta. Tietosuojaan liittyvien pyyntöjen käsittelyaika on yksi kuukausi (1 kk) lomakkeen vastaanotto- tai saapumispäivästä.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: toimisto[ät]opiskelijakuntasavotta.fi

Löydät tarkempaa tietoa tietosuoja-asetuksesta Suomessa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Tietosuojaseloste(et):

Edustajistovaalien ehdokasrekisteri (pdf)

Jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Tapahtumien asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Vuoden opettajan valinnan tietosuojaseloste (pdf)

Tietopyyntölomakkeet:

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietojen käsittelyn rajaaminen ja vastustaminen

Henkilötietojen oikaisu ja poisto

Verkkokaupan toimitusehdot:

Verkkokaupan toimitusehdot