Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Opiskelijan sanakirja

Opiskelijasanasto haltuun kerralla

AHOT
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Se tarkoittaa siis esimerkiksi muissa opinnoissa, harjoitteluissa, työkokemuksissa tai harrastuksissa hankitun, opintojen osaamistavoitteita vastaavan osaamisen tunnistamista ja hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Alumni
Ammattikorkeakoulusta jo valmistunut opiskelija.

Appro
Approssa kierretään ennalta sovittuja baareja ja kerätään leimoja suorituspassiin. Riittävän määrän leimoja kerättyään voi suorituspassilla lunastaa haalarimerkin.

Bar & cafeSAVOTTA
Opiskelijakunnan kahvila Microkadun kampuksella. Kampuksen paras kahvipaikka.

cafeSAVOTTA
Opiskelijakunnan kahvila Microkadun kampuksella.

Drinkkilippu
Pieni pala paperia, joka useimmiten nostaa hymyn huulille. Esiintyy pääosin myöhäisilloissa.

Edari / edustajisto
Opiskelijakunnan ylintä valtaa käyttävä elin, joka valitaan vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Ehdolle voi asettua ja äänioikeuden saa kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. SAVOTTAn edustajistossa on 12 jäsentä. Edustajistosta käytetään myös lyhennettä edari.

Edaattori
Edustajiston jäsen.

Haalarimerkki
Haalareita varten kerättäviä erilaisia merkkejä, joita saa pääasiassa erilaisista tapahtumista joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Merkkien määrästä haalareissa voi nähdä kuinka kokenut tapahtumissa ja bileissä kävijä tai ahkera haalareiden tuunaaja kukin on.

Haalarit
Opiskelijan univormu, jota käytetään pääasiassa opiskelijajuhlissa. Haalareita käyttävät yleensä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Haalarit tilataan oman koulutusalajärjestön kautta syksyn alussa.

HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

IC
International Club, opiskelijakunnan kuukausittain järjestämä kv-opiskelijoille suunnattu tapahtuma.

Impro
Kts. Kauppakadun Impro.

ISYY
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta.

Kampus
Kampuksella tarkoitetaan korkeakoulualuetta. Savonia-ammattikorkeakoululla on Kuopiossa kaksi kampusta (Microkatu ja musiikkikampus Kuopion musiikkikeskuksella), sekä Varkaudessa ja Iisalmessa omansa.

Kauppakadun Impro
Kauppakadun Impro on Kuopion suurin poikkitieteellinen opiskelijatapahtuma, joka valloittaa Kauppakadun syyskuussa. Improssa voit kisailla huikeista palkinnoista joko neljän hengen joukkueessa tai soolosuorittajana.

Kinra
Kuopion Insinööriopiskelijat Kinra ry, eli Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistys Kuopiossa.

Koulutusalajärjestö
Kutsutaan myös opiskelijayhdistyksiksi. Lähes jokaisella opiskelualalla on omansa. Koulutusalajärjestöjen tehtävänä on ajaa oman alansa opiskelijoiden etuja ja esimerkiksi järjestää erilaisia tapahtumia.

Kuopion Haalaribileet
Preemio ry:n eli Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden järjestämät poikkitieteelliset haalaribileet. Never say no to panda!

Kuopion Opiskelijabileet
Kuopion Opiskelijabileet (lyhyemmin KOB) ovat Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistysten yhteinen tapahtumakonsepti, joka kerää kaikki savonialaiset yhteen bailaamaan pitkin lukuvuotta.

KuoTra
Kuopion Tradenomiopiskelijat ry on liiketalouden opiskelijoiden yhdistys.

KuRA
Kuopion Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry.

KUREO
Kuopion Restonomiopiskelijat ry on matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden yhdistys.

KUTOP
Kuopion Tekun opiskelijayhdistys ry on tekniikan opiskelijoiden yhdistys.

KV
Kansainvälinen. Esimerkiksi KV-tuutori on kansainvälinen tuutori, joka tuutoroi vaihto-opiskelijoita Savoniassa.

Lukuvuositarra
Opiskelijakorttiin liimattava tarra, joka osoittaa opiskelijakunnan jäsenyyden ja antaa oikeuden opiskelijaetuihin.

Mobiiliopiskelijakortti
Opiskelijakortti mutta puhelimessasi. Liity SAVOTTAn jäseneksi, niin saat tämänkin käyttöösi.

Moodle
Savonian verkkopohjainen oppimisympäristö, josta löydät varmasti useimpien opintojaksojesi tuntimateriaalit.

Mutka
Kuopion Muotoilun opiskelijat ry on muotoilun opiskelijoiden yhdistys.

OLL
Opiskelijoiden liikuntaliitto.

Opintopiste
Opintopisteillä mitataan opiskelua. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Opiskelija
Korkeakoulussa ei ole oppilaita, vaan opiskelijoita.

Opiskelijakortti
Savoniassa jokaiselle tutkinto-opiskelijalle tilataan oma opiskelijakortti, sillä se toimii myös ilman lukuvuositarraa opiskelijan henkilökorttina, tunnistautumiskorttina tulostimille, säilytyskaappien avaimena sekä kirjastokorttina. Lukuvuositarrallinen kortti osoittaa opiskelijakunnan jäsenyyden ja oikeuttaa opiskelijaetuihin.

Opiskelijakunta
Opiskelijakunta on edustajasi ammattikorkeakoulussa. Jokaisesta ammattikorkeakoulusta löytyy omansa. Ei yhdistys vaan ammattikorkeakoululailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Savoniassa SAVOTTA on opiskelijakunta!

Opku
Opiskelijakunta, joita löytyy jokaisesta ammattikorkeakoulusta. SAVOTTA on opku!

Oppari / opinnäytetyö
Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka yleensä tehdään tutkinnon loppupuolella. Opinnäytetyön tarkoituksena on sekä kehittää että osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan.

Opsi
Opintosuunnitelma

Opus
Savonian kirjasto Microkadun kampuksella.

Peppi
Uusi opiskelijatietohallintajärjestelmä. Opiskelijan ohjeet Pepin käytöstä löytyy Repusta.

Pivo
Mobiilisovellus, johon voit ladata opiskelijakunnan jäsenenä itsellesi mobiiliopiskelijakortin. Sovelluksesta löytyy myös mobiilimaksuominaisuus ja paljon muutakin. Pivoaa voivat käyttää kaikkien suomalaisten pankkien asiakkaat.

Poikkitieteellinen
Termiä käytetään usein opiskelijatapahtumien yhteydessä. Silloin sillä tarkoitetaan, että tapahtuma on avoin kaikkien alojen opiskelijoille riippumatta siitä, opiskeletko ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa.

Reppu
Savonian opiskelijaintra, eli tärkein opiskelijatiedotuksen väline. Repusta löytyvät sekä kaikkia opiskelijoita koskevat yhteiset asiat että oman tutkinto-ohjelmasi tiedot ja käytännöt. Reppuun kirjaudutaan Savonian tunnuksilla täältä: Reppu

SAIMO
Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen Maaseutualan Opiskelijat ry.

SAITO
Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen Tuutoropiskelijayhdistys ry.

SAMOK
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Savonia
Ammattikorkeakoulu, jossa opiskelet.

SAVOTTA
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.

Sitsit
Akateeminen pöytäjuhla, joka on rantautunut yliopisto-opiskelijoilta myös ammattikorkeakoulun puolelle.

Smolle
Opiskelijakunnan monitoimimies Jari Smolander.

SYKETTÄ
Korkeakoululiikuntapalveluiden tarjoaja Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa, Joensuussa ja Savonlinnassa.

Tempo
Savonian musiikin- ja tanssinopettajaopiskelijoiden yhdistys.

Tertta
Kuopion sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhdistys.

TKI
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Tuutori
Kaikkien kaveri ja lisäksi koulutettu opiskelijan vertaisohjaaja. Toisen tai ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävänä on opastaa ja perehdyttää uusia opiskelijoita.

Vappu
Opiskelijoiden lukuvuoden suurin juhla, eli tuttavallisemmin Wabu, joka kestää koulutusalasta riippuen kuukaudesta viikkoon. Vappu huipentuu huhtikuun 30. päivänä opiskelijakunnan järjestämään WappuSAVOTTAan, jossa muun muassa pestään ja lakitetaan Siskotytön patsas sekä palkitaan Vuoden Opettaja.

Vujut
eli vuosijuhla on opiskelijakunnan arvokkain juhlatilaisuus. Vuosijuhliin kuuluu paitsi juhlalliset tilaisuudet cocktail-tilaisuudesta iltajuhlaan, niin myös tyylikäs pukeutuminen ja ansioituneiden palkitseminen

WAIO
Walter Ahlströmin Insinööriopiskelijayhdistys ry Varkaudessa.

Winterfest
Opiskelijoiden poikkitieteellinen talvirieha Savilahdella helmikuussa.

YAMK
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.