Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Hallitus

Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla valintahetkellä opiskelijakunnan jäsen. Opiskelijakunnan toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että jokainen Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusala olisi hallituksessa edustettuna.

Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään ennen sen toimikauden alkua. Järjestäytymiskokouksessa hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan.

Hallitus valitsee opiskelijakunnan toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä. Toiminnanjohtaja toimii opiskelijakunnan muiden työntekijöiden esimiehenä.

Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt.

Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna edustajiston päätökset ja seurata annettuja toimintalinjauksia, edistää opiskelijoiden edunvalvontaa ja asemaa ammattkorkeakoulussa sekä nimittää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun (muihin kuin lakisääteisiin) lautakuntiin, tiimeihin ja työryhmiin sekä muiden sidosryhmien eri luottamustoimiin, tehtäviin ja työryhmiin. Hallituksen kokouksissa edustajiston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajat kautta aikojen

Ville Vasunta 1.2.1999-31.1.2000, Piia Mäkilä 1.2.2000-31.1.2001, Timo Karhunen 1.2.2001-31.1.2002, Kristiina Vuollet 1.2.2002-31.1.2003, Toni Mulari 1.2.2003-31.5.2003, Mikko Katajisto 1.6.2003-31.1.2004, Leena Löövi 1.2.2004-31.12.2005, Saija Kärki 2006, Juha Makkonen 2007, Juha Jermalainen 2008, Juho Konkka 2009, Anne Kareinen 2010, Salla Ryhänen 2011, Riku Jokinen 2012, Tekla Hietala ja Toni Akkanen 2013, Toni Akkanen 2014, Emmi Soukkanen 2015-2017, Ella Joukkola 2018, Niklas Baarman 2019, Eemeli Kangas 2020, Antti Karppinen 2021, Iiris Kettunen 2022, Anna Soukkamäki 2023.