Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Edustajisto

Opiskelijakunnan edustajisto

Edustajisto valitaan vaaleilla

Ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa käyttää vuosittain vaaleilla valittava edustajisto. Edustajiston vaaleissa ehdokkaina voivat olla Savonia-ammattikorkeakoulun läsnäolevat opiskelijat, jotka ovat myös opiskelijakunnan jäseniä. Äänioikeus on kaikilla vaalikelpoisilla opiskelijakunnan jäsenillä. Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen ja määrittää sen tehtävät.

Edustajiston tehtävänä on:

 • valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • nimittää ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 • valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 luvussa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin nimittää ja vapauttaa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
 • hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet
 • määrätä jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudet
 • valita opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta
 • merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan tilinpäätös
 • merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • hyväksyä tarvittavat säännöt
 • päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista laajentamista tai supistamista
 • päättää kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta
 • päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista sekä
 • päättää opiskelijakunnan jäsenyydestä muihin oikeustoimikelpoisiin yhteisöihin.

Edustajiston kokoukset

Edustajisto kokoontuu noin 2-4 kertaa lukukauden aikana. Kokoukset pidetään suomen kielellä, pääasiassa Savonian tiloissa eri kampuksilla. Kokouksissa on myös etäosallistumismahdollisuus. Edustajisto voi pitää iltakouluja ennen varsinaisia kokouksia. Näin asioita voidaan käsitellä laajemmin ja keskustella ennen varsinaista kokousta.

Edustajistossa on 12 jäsentä – vaalit järjestetään vuosittain loka-marraskuussa

Edustajistoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä ja kaksitoista (12) varajäsentä. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä siten, että jokainen opiskelijakunnan jäsen voi perustaa opiskelijakunnan arvojen mukaisen vaalilistan, johon voi kerätä 2-12 vaalikelpoista osallistujaa. Ehdolle asettuva jäsen voi olla ehdolla vain yhdellä listalla.

Edustajistovaalit järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Opiskelijakunnan vaalien ja edustajistovaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta, ja vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä. Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Lisätietoa edustajiston valinnasta ja tehtävistä opiskelijakunnan säännöissä.

Edustajiston puheenjohtajat kautta aikojen

Eero Alonen 2000-2001, Mikko Katajisto 2002-2003, Kaisa Junkkarinen 2004, Tina Byman-Raatikainen 2005, Leena Löövi 2006, Juha Pekkarinen 1.1.2007-syksy 2007, 1. vpj Simo Kustaanheimo syksy 2007-31.12.2007, Eero Karjalainen 2008, Juha Jermalainen 2009, Juho Konkka 2010, Anne Kareinen 2011, Salla Ryhänen 2012, Riku Jokinen 2013, Timitri Riikonen 2014, Toni Akkanen 2015, paluun tehnyt Timitri Riikonen 2016, Tiina Antikainen 2017, Miika Hiltunen 2018-2019. Katri Mikkonen 1.1.2020-26.8.2020, Juha Hämäläinen 27.8.2020-31.12.2020, Eemeli Kangas 2021, Mikko Sipilä 2022, Julia Perälä 2023.