Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Edustajisto

Opiskelijakunnan edustajisto

Edustajisto valitaan vaaleilla

Ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa käyttää vuosittain vaaleilla valittava edustajisto. Edustajiston vaaleissa ehdokkaina voivat olla Savonia-ammattikorkeakoulun läsnäolevat opiskelijat, jotka ovat myös opiskelijakunnan jäseniä. Äänioikeus on kaikilla vaalikelpoisilla opiskelijakunnan jäsenillä. Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen ja määrittää sen tehtävät.

Edustajiston tehtävänä on:

 • valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 • nimittää ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,
 • valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 luvussa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä opintotukilain (65/1994) mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan,
 • nimittää ja vapauttaa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
 • hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet,
 • määrätä jäsenmaksun suuruus,
 • valita opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta,
 • merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus,
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 • hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset,
 • päättää kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka opiskelijakunnan toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai ostamisesta,
 • päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista.

 

Edustajistossa on 12 jäsentä – vaalit järjestetään vuosittain loka-marraskuussa

Edustajistoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä. Edustajisto valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä siten, että jokaiselta koulutusalalta äänioikeutettujen keskuudesta valitaan yksi varsinainen edustaja. Mahdollisesti jäljelle jääneille paikoille valitaan eniten ääniä saaneet henkilöt äänimääräjärjestyksessä. Mikäli joltakin koulutusalalta ei ole tarpeeksi ehdokkaita, täytetään heidän paikkansa äänimääräjärjestyksessä.

Edustajistovaalit järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Opiskelijakunnan vaalien ja edustajistovaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta, ja vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä. Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Opiskelijakunnan edustajiston ja hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä opiskelijakunnan säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

Edustajiston puheenjohtajat kautta aikojen

Eero Alonen 2000-2001, Mikko Katajisto 2002-2003, Kaisa Junkkarinen 2004, Tina Byman-Raatikainen 2005, Leena Löövi 2006, Juha Pekkarinen 1.1.2007-syksy 2007, 1. vpj Simo Kustaanheimo syksy 2007-31.12.2007, Eero Karjalainen 2008, Juha Jermalainen 2009, Juho Konkka 2010, Anne Kareinen 2011, Salla Ryhänen 2012, Riku Jokinen 2013, Timitri Riikonen 2014, Toni Akkanen 2015, paluun tehnyt Timitri Riikonen 2016, Tiina Antikainen 2017, Miika Hiltunen 2018-2019.