Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Aki Setälä

Aki Setälä #32

 

Opiskelevat Kokoomuslaiset ovat edistyksellinen, vastuuntuntoinen ja opiskelijalähtöinen lista. Meidän
mielestä työnteosta ei tule rangaista, opintojen suorittamista tulee sujuvoittaa ja mielenterveyspalvelut
tulee taata kaikille laadukkaasti ja nopeasti. YTHS:llä tulee olla riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joille
turvataan tarvittavat resurssit nopean hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi. AMK-opiskelijoiden
mielenterveyspalvelujen saatavuus turvataan myös ennen YTHS:n piiriin siirtymistä. Yksikin
mielenterveysongelmien ja avunsaannin hitauden syrjäyttämä opiskelija on valtava menetys yksilön itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle. Haluamme nostaa opiskelijoiden elintasoa nostamalla merkittävästi opintotuen tulorajoja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työnteosta halutaan palkita – ei rangaista. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa tulotasoonsa tekemällä töitä opintojen ohella. Lisäksi työnteon avulla opiskelija pystyy luomaan verkostoja ja valmistautumaan työelämään siirtymiseen. Haluamme yksilöllisempiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun on oltava aito vaihtoehto. Opiskelijoiden on voitava yhdistää opiskeluun vaivattomasti työ, perhe ja harrastukset. Opintoja on voitava suunnitella ja toteuttaa joustavasti kunkin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.