Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Ajankohtaista

ONKO ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN AIKA? OSALLISTU TUTKIMUKSEEN!

Julkaistu: 5.4.2022 klo 09:04 | Julkaisija: Juha Asikainen (Toiminnanjohtaja)

Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hankkeessa. Nyt hanke hakee tutkimukseen työelämän ulkopuolella olevia pohjoissavolaisia, jotka kokevat tarvetta elämäntapojen ja mielen hyvinvoinnin kohentamiselle

Keväällä 2022 alkavan tutkimuksen tavoitteena on edistää pohjoissavolaisten aikuisten mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä. Tutkimus kestää 12 kuukautta ja siihen otetaan yhteensä tuhat osallistujaa. Tutkimus on osa Mieliteko-ohjelmaa.

Sovellut tutkimukseen, jos
• olet työtön tai työelämän ulkopuolella oleva (esim. opiskelija)
• olet 18–64-vuotias
• asut Pohjois-Savossa
• sinulla on riittävä suomen kielen taito
• sinulla on mobiililaite käytössäsi

Mitä tutkimuksessa tapahtuu?
Osallistujat jaetaan satunnaisesti kahteen eri ryhmään: toinen ryhmä saa ohjausta ja toinen ryhmä toimii verrokkina. Ryhmää ei voi itse valita.

Ryhmä jaetaan kahteen osaan: yksilöohjelma (liikunta, ravitsemus, uni ja rentoutuminen) ja ryhmäohjelma (liikunta, ravitsemus, uni ja luontoympäristöt). Osalle ohjattavaa ryhmää kohdistetaan päihteiden käyttöä vähentävää toimintaa. Ryhmää ei voi itse valita.

Ohjattavaan ryhmään kuuluvat osallistuvat ohjaukseen kerran viikossa noin kahdeksan viikon ajan. Yksi ohjauskerta kestää noin 1,5 tuntia. Tämä lisäksi ohjattava ryhmä sää käyttöönsä mobiilisovelluksen.

Kaikille osallistujille tehdään verkkokysely tutkimuksen alussa, puolivälissä ja lopussa. Kyselyn vastaamiseen menee noin puoli tuntia.

Tutustu tarkemmin tutkimukseen:

Ilmoittaudu tutkimukseen:
https://link.webropolsurveys.com/S/78A39F08B2C664DF

Tutkimus on osa Mieliteko-ohjelmaa, jonka taustalla on Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030 -hanke. Ohjelman tavoite on kirkas ja kova: haluamme lisätä mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä Pohjois-Savossa. Tutustu Mieliteko-ohjelmaan. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta on antanut puoltavan lausunnon tutkimuksen toteuttamiselle