Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Ajankohtaista

GDPR opiskelijakunnan toiminnassa

Julkaistu: 25.5.2018 klo 11:25 | Julkaisija: Juha Asikainen (Toiminnanjohtaja)

Savonia-ammattikorkeakoulun  opiskelijakunta on huolehtinut ja huolehtii jatkossakin jäsentensä yksityisyyden suojaamisesta niin tietosuoja-asetuksen, kuin suomalaisen lainsäädännönkin mukaisesti. Pyydämme aina luvan opiskelijalta tietojen käyttämiseen jäsenrekisterissä. Jäsenten tietoja käsitellään aina huolellisesti ja tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja suojatuilla palvelimilla. Kaikki voivat olla nyt ja jatkossakin varmoja, että tiedot ovat turvassa ja että noudatamme kaikkia tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimuksia.

Tietosuoja-asetuksen myötä opiskelijakunta on tehnyt aikaisempaa rekisteriselostetta laajemman tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan tarkemmin, miten, missä ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään. Jäsenellä/rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa opiskelijakunnalta, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi myös halutessaan vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, oikaisua tai poistoa opiskelijakunnalta. Tietosuojaan liittyvien pyyntöjen käsittelyaika on yksi kuukausi (1 kk) lomakkeen vastaanotto- tai saapumispäivästä.

Tutustu tietosuojakäytäntöihin tarkemmin tästä.