Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Ajankohtaista

Edustajiston vaalissa annettiin 644 ääntä – katso tulokset!

Julkaistu: 4.11.2021 klo 12:00 | Julkaisija: Juha Asikainen (Toiminnanjohtaja)

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2021 valittiin opiskelijakunnan edustajisto toimikaudeksi 1.1.-31.12.2022. Vaalien ennakkoäänestys järjestettiin 25.10.-2.11.2021 ja varsinainen vaalipäivä oli 3.11.2021. Vaaleissa valittiin yhteensä 12 edustajiston jäsentä sekä enintään 12 varajäsentä. Edustajiston kokoonpano vahvistetaan 24.11.2021 pidettävässä edustajiston 2021 järjestäytymiskokouksessa.

Ehdokkaita vaalissa oli yhteensä 23, joista kaksi sitoutumatonta ja loput 21 ehdokasta neljän eri vaaliliiton ehdokkaina. Vaalissa annettiin yhteensä 644 ääntä. Hylättyjä ääniä vaalissa ei ollut. Äänestysprosentti vaalissa oli 11,9.

Savonia-ammattikorkeakoulun keskusvaalilautakunta kiittää kaikkia ehdokkaita ja äänestäneitä aktiivisuudesta!

Katso tulokset tästä.