Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Opiskelijaedustajat

Opiskelijakunta asettaa erilaisiin työryhmiin sekä toimielimiin opiskelijaedustajat ja opiskelijakunnan edustajat. Alta löydät kuka toimii edustajana missäkin toimielimessä, työryhmässä tai hankkeessa.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun toimielimet ja työryhmät:

 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus: Emmi Hämäläinen
 • Opintoasiainlautakunta: Maarit Väisänen (varaedustaja Roosa Havukainen)
 • Tutkintolautakunta: Aleksi Kantala (varaedustaja Antti Karppinen)
 • Kansainvälisen koulutusyhteistyön kehittämisryhmä: Roman Belai
 • Koulutuksen ryhmä: Oona Pappila, varalla Anna Soukkamäki
 • Ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin ryhmä: Oona Pappila, varalla Sami Heikkinen
 • Sähköisten oppimisympäristöjen ja digipedagogiikan ohjausryhmä: Aleksi Kantala, varalla Iiris Kettunen
 • Palvelujen ohjausryhmä: Juha Asikainen
 • TKI-ryhmä: Aleksi Kantala, varalla Iiris Kettunen
 • Turvallisuusryhmä: Juha Asikainen, varalla Mikko Sipilä
 • YT-ryhmä: Juha Asikainen, varalla Jari Smolander

SYKETTÄ – liikuntapalvelut

 • SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunnan johtoryhmä: Paula Ruokonen, Jari Smolander ja Aleksi Kantala (+tarvittaessa Juha Asikainen)
 • SYKETTÄ – yhteinen johtoryhmä (Kuopio ja Joensuu) Paula Ruokonen, Jari Smolander ja Aleksi Kantala (+tarvittaessa Juha Asikainen)

Opiskelijan Itä-Suomi ry

 • Hallitus: Iiris Kettunen, Juha Asikainen ja Jari Smolander (pj.)

YTHS

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskunta: Emmi Hämäläinen
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtokunta: Kiia Kortelainen

Vetovoimatyön ja markkinoinnin työryhmät:

 • Kuopion alueen vetovoimatyön johtoryhmä: Juha Asikainen
 • Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen tapahtumat & markkinointi -työryhmä: Jari Smolander
 • Savilahden markkinointirinki: Juha Asikainen
 • Kuopion opiskelija-asiainneuvottelukunta: Jari Smolander ja opiskelijakunnan hallituksen jäsen

Hankkeet

 • Business Center Pohjois-Savo, ohjausryhmä: Juha Asikainen
 • Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuuden tekijät-hanke, ohjausryhmä: Juha Asikainen, toimintaryhmä: Antto Äyhynmäki
 • OTE-hanke, ohjausryhmä: Juha Asikainen, toimintaryhmät: opiskelijakunnan hallituksen edustajat
 • SOTE-Y-akatemia-hanke, ohjausryhmä: Juha Asikainen
 • SUOTUISA – Sujuvan opiskelun tuki. Matalan kynnyksen tarveperustaisia hyvinvointipalveluja sujuvan opiskelun turvaamiseksi -hanke, ohjausryhmä: Juha Asikainen ja Paula Ruokonen, projektiryhmä: Juha Asikainen, Paula Ruokonen, opiskelijakunnan hallituksen edustaja.