Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Mikä YTHS 2021?

YTHS uudistus on ollut monien huulilla jo keväästä 2019 saakka. Mikä ihme se on ja miten opiskelijat siitä hyötyvät? Lue tiivis tietoisku aiheesta alta!

Mikä YTHS?

YTHS on ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka tarjoaa tällä hetkellä terveydenhoitopalveluja yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoille. Lakiuudistuksen jälkeen, eli 1.1.2021 alkaen, YTHS koskettaa myös kaikkia läsnäolevia ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Miksi YTHS?

YTHS:n lakiuudistuksen tarkoituksena on yhdenvertaistaa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut. Tähän mennessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon palvelut on hoitanut kunta yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Milloin YTHS?

Hallituksen esitys korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevaksi laiksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 ja presidentti vahvisti lain 17.5.2019. Laki tulee voimaan 1.1.2021.

Mitä palveluja YTHS tuo opiskelijalle?

Lakiuudistuksen tullessa voimaan YTHS tulee tuottamaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden perusterveydenhoitopalvelut sekä laajemmat mielenterveys- ja hammaslääkäripalvelut.

Mitä tämä kaikki kustantaa?

YTHS-uudistus kustantaa kullekkin opiskelijalle vuositasolla noin 74-77 euroa vuodessa, jonka KELA tulee perimään kahdessa osassa puoli vuosittain terveydenhoitomaksuna. Lopun terveydenhoidosta maksaa valtio. YTHS:llä ei ole tämän kerta maksun lisäksi käyntimaksuja erikseen.

Kysyttävää?

Mietityttääkö joku? Haluaisitko johonkin tarkennusta? Voit laittaa meille viestiä tai palautetta esimerkiksi tätä kautta. Laita rohkeasti viestiä!

Tutusti YTHS:ään lisää alla olevan videon avulla!