Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko toisen opiskelijan tai henkilöstön toimesta. Häirintä voi olla esimerkiksi syrjintää, silmätikuksi ottamista, epätasa-arvoista kohtelua esim. arvioinneissa, uhkailua tai sanallista tai fyysistä käyttäytymistä, joka on kohteeksi joutuneesta loukkaavaa.

Jos joudut häirinnän kohteeksi, ota yhteyttä opiskelijakuntaan. SAVOTTA on nimennyt kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat vaitiolovelvollisia ja toimivat vain yhteydenottajan pyynnöstä ja suostumuksella. Kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa.

Salli Mäki
salli.maki(ät)edu.savonia.fi

Niilo Niemi
niilo.niemi(ät)edu.savonia.fi