Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt ovat tukenasi silloin, jos koet häirintää tai haluat puhua itseesi tai muihin korkeakouluyhteisömme jäseniin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä. Häirintä voi olla esimerkiksi syrjintää, silmätikuksi ottamista, epätasa-arvoista kohtelua esim. arvioinneissa, uhkailua tai sanallista tai fyysistä käyttäytymistä, joka on kohteeksi joutuneesta loukkaavaa.

Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta perustuu SAVOTTAn laatimaan Code of Conductiin, jonka löydät täältä.

Miten saan yhteyden häirintäyhdyshenkilöihin?

Jos joudut häirinnän kohteeksi, ota yhteyttä opiskelijakuntaan:

SAVOTTAn häirintäyhdyshenkilöt

Opiskelijakuntamme on nimennyt kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat vaitiolovelvollisia ja toimivat vain yhteydenottajan pyynnöstä ja suostumuksella. Kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa.

Tiina Landén
tuutorointi(ät)opiskelijakuntasavotta.fi

Heikki Tikkanen
044 975 6628
varapuheenjohtaja(ät)opiskelijakuntasavotta.fi

Mitä häirintä on?

Häirinnäksi luokitellaan kaikki epäasiallinen kohtelu; nimittelystä ja porukasta ulos sulkemisesta, aina syrjintään ja seksuaaliseen häirintään asti. Häirintä on aina yksilöllinen kokemus. Häirintä on epätoivottua käytöstä: esimerkiksi koskettelua, kommentointia, vihjailua, vitsailua tai muuten asiatonta käyttäytymistä häirittyä kohtaan. Mikäli olet epävarma oliko kokemassasi tai havaitsemassasi tilanteessa häirintää, ole yhteydessä, niin voimme miettiä tilannetta yhdessä.

Häirintä ei koskaan ole häirintää kokeneen vika. Pitkään jatkunut häirintä voi johtaa masennukseen, sosiaaliseen eristämiseen ja opiskelujen vaikeutumiseen. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien vastaista toimintaa. Mikäli häirintää tapahtuu korkeakouluympäristössä, on korkeakoulu velvollinen puuttumaan asiaan.

Omaa käytöstä on monesti vaikea tutkia toisen silmin, jolloin ihminen ei välttämättä edes tiedosta käyttäytyvänsä häiritsevästi. Monesti huomautus epäasiallisesta käytöksestä riittää tilanteen korjaamiseksi, mutta toisinaan pelkkä puhe ei riitä.

Mitä häirintäyhdyshenkilö tekee?

Häirintäyhdyshenkilö on tehtäväänsä koulutettu henkilö, johon häirintää kokenut voi ottaa yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, vaan voi auttaa tilanteissa eteenpäin, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Yhdyshenkilö on puolueeton ja pohtii yhdessä yhteyttä ottaneen kanssa, mitä on tapahtunut, ja kuinka tilannetta voidaan käsitellä. Yhdyshenkilö tietää, mistä paras apu löytyy kiireellisissäkin tapauksissa ja osaa tarvittaessa ohjata opiskelijan avun piiriin.

Yhteyttä kannattaa ottaa, vaikkei kokisikaan tarvetta muuhun kuin asiasta keskustelemiseen. Häirintäyhdyshenkilö tukee yhteydenottajaa niin kauan kuin tilanne vaatii ja auttaa tarvittaessa Metropolian opiskelijahyvinvointipalvelujen tai muiden hyvinvointipalvelujen pariin.

Kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina täysin luottamuksellisia.