Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Edunvalvonta

Yksi Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan lakisääteisistä tehtävistä on huolehtia opiskelijoiden edunvalvonnasta niin ammattikorkeakoulun sisällä kuin esimerkiksi kampuskaupungin suuntaan. Näkyvimpiä edunvalvonnan muotoja ovat uusien tuutoreiden kouluttaminen ja tuutoroinnin koordinointi yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa sekä opiskelijaetujen ylläpito ja uusien etujen hankkiminen.

Muita edunvalvonnan muotoja ovat esimerkiksi kerran puolessa vuodessa järjestettävät opiskelijayhdistysten ja Savonian johdon tapaamiset sekä opiskelijaedustajien nimeäminen eri Savonian työryhmiin. Tarvittaessa teemme myös kannanottoja eri aiheista yksin ja yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajat tapaavat myös aktiivisesti kaupungin eri tahojen edustajia sekä muita sidosryhmiä. Teemme tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) kanssa eri edunvalvonnallisissa asioissa. Kunnallisen vaikuttamisen tueksi opiskelijakunta valmisteli yhdessä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa Kuopion korkeakouluopiskelijoiden kuntapoliittisen ohjelman keväällä 2018. Kunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on tehdä Kuopiosta Suomen hyvinvoivin opiskelijakaupunki.

Olemme valmistelemassa myös laajempaa maakuntapoliittista ohjelmaa ja se julkaistaan syksyllä.